2015-5-26 Οι Rebetien στη Λάρισα, Κλίμαξ, 26 Μαΐου